Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen. Via diverse kanalen (e-mail, social media, …) kondigen we deze updates aan.

 

Hieronder vindt u de meest actuele en enige juiste informatie voor wat betreft de opleidingen van de School Geneeskundige Hulp, alsook de contactgegevens van de coördinator.

 • Basisopleiding hulpverlener-ambulancier, Permanente vorming en proef verlenging badge

20200608: FOD. Volksgezondheid-Procedure Basisopleiding en permanente opleiding

Procedure opleiding hulpverlener-ambulancier

20200518-SGH-Algemene info, richtlijnen en procedures

Extra info COVID
aanpassing 19/05/2020
Corona CoV-2 deel 1
Corona CoV-2 deel 2
Corona CoV-2 deel 3

De lessen van de permanente recyclage en de proef badge zullen in het PLOT terug opstarten vanaf 1 september. U kan zich reeds inschrijven voor de permanente recyclage via PLATO. De data van de proef verlenging badge voor het najaar staan reeds online.

De Belgian Resuscitation Council (BRC) heeft de aangepaste reanimatierichtlijnen waarbij wordt rekening gehouden met de specifieke COVID19-adviezen vertaald naar de Belgische omgeving. De richtlijnen zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans via de volgende links:
https://www.brc-rea.be/wp-content/uploads/2020/06/20200601-Reanimatieopleidingen-CRP-tijdens-de-COVID-19-periode-1.pdf
https://www.brc-rea.be/wp-content/uploads/2020/06/20200601-RCP-COVID-19-voor-professinele-hulpverleners-1.pdf
https://www.brc-rea.be/wp-content/uploads/2020/06/20200601-Noodcentrale-112-COVID-19-1.pdf.

 • Privé opleidingen (BHV+ EHBO)
  Alle opleidingen worden tot nader bericht opgeschort.
  Wij zullen al onze klanten tijdig contacteren.
  Van zodra we onze normale werkzaamheden terug opnemen, zullen we de opgeschorte opleidingen in samenspraak herplannen.

  We willen jullie graag op de hoogte brengen van de beslissing (als gevolg van Covid-19) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de jaarlijkse bijscholing van de hulpverleners waarvan sprake in het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

  Bedrijfshulpverleners die niet tijdig hun jaarlijkse bijscholing kunnen volgen, worden geconfronteerd met een situatie van overmacht.

  Zij moeten deze bijscholing zo snel mogelijk volgen van zodra de opleidingen terug worden aangevat en dit binnen een termijn van maximum een jaar na de datum waarop de bijscholing moest worden gevolgd.

  De bijscholing voor 2020 mag dus nog gevolgd worden in 2021, op voorwaarde dat de hierboven vermelde termijn van een jaar wordt gerespecteerd.

  Wanneer de inhaal-bijscholing in 2021 valt, kan het aangewezen zijn om meteen een dubbele bijscholing te volgen, zodat de bijscholing voor zowel 2020 als 2021 werd gevolgd.

  Er is dus de mogelijkheid om op éénzelfde dag in 2021 twee sessieaanvragen van 4 uren in te dienen waarbij de cursisten, binnen de 12 maanden na datum van de geannuleerde opleiding, zowel de bijscholing van 2020 als die van 2021 kunnen volgen.

 • Opleidingen kinderopvang

  De kinderopvang moet maximaal het mogelijke doen om open te blijven. Daarom kan er tijdens de coronacrisis afgeweken worden van attesten, waaronder het attest levensreddend handelen, voor zover dit verantwoord is.

  • Zonder een eerste attest levensreddend handelen in de kinderopvang kan een kinderbegeleider niet alleen staan met de kinderen.
  • Wie eerder een attest behaalde, maar waarvan de 3 jaar verstreken zijn, krijgt tijd tot na de crisis om deze opnieuw te behalen.
  • De organisator wordt aangemoedigd om de attesten waarvoor nu een afwijking is toegestaan, na de coronacrisis snel in orde te brengen.
  • Een online opleiding kan ter opfrissing nuttig zijn maar biedt geen volwaardige vervangingen van het attest. We verwijzen naar het MB waarin de voorwaarden voor een geldig attest omschreven worden in art. 4. Zo moet een opleiding bestaan uit een theoretisch deel én een praktisch deel

Contactgegevens coördinator:
Joke Steyvers, tel. 089 778 290, e-mail joke.steyvers@plotlimburg.be   

——

De School Geneeskundige Hulp organiseert naast opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers) ook opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen en kinderopvangdiensten.

 


De School Geneeskundige Hulp is erkend dienstverlener van opleidingen voor de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer is DV.O203801.
KMO’s dienen de subsidie uiterlijk veertien dagen na de startdatum van de opleiding aan te vragen.
Hier vindt u de voorwaarden van de KMO-portefeuille.

 

1.  Opleiding voor professionele hulpverleners (Ambulancier-hulpverlener)

Voor de opleiding Ambulancier-hulpverlener zijn we partner van FOD Volksgezondheid. Je kan voor deze opleiding enkel inschrijven via een erkende 100-dienst binnen de provincie Limburg. Na toestemming van de provinciale gezondheidsinspecteur kan je aan de opleiding deelnemen.

2.  Opleidingen voor bedrijven, scholen en instellingen

We bieden diverse opleidingen aan zoals Bedrijfseerstehulpverlener (basisopleiding en opfrissessies), EHBO-initiatie, rugsparende technieken, geriatrische urgenties.

Voor de opleiding Bedrijfseerstehulpverlener is de School Geneeskundige Hulp opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010).

3. EHBO-opleidingen naar de kinderopvangdiensten

Het PLOT is erkend door Kind & Gezin voor de opleidingen Levensreddend handelen (basisopleidingen en opfrissessies). Daarnaast bieden we nog 2 andere modules aan: Ziektebeelden en Ongevalsituaties bij kinderen.

4. Opleidingen op maat

Alle bovenstaande opleidingen kunnen desgewenst op maat aangeboden worden en kunnen plaatsvinden in de organisatie. Data worden steeds in onderling overleg afgesproken.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.