Infosessie Basisopleiding Hulpverlener-ambulancier

Infossessie Basisopleiding Hulpverlener-ambulancier 12 november 2020: 18 u

Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen. Via diverse kanalen (e-mail, social media, …) kondigen we deze updates aan.

Hieronder vindt u de meest actuele en enige juiste informatie voor wat betreft de opleidingen van de School Geneeskundige Hulp, alsook de contactgegevens van de coördinator.

Contactgegevens coördinator:
Joke Steyvers, tel. 089 778 290, e-mail joke.steyvers@plotlimburg.be   

——

De School Geneeskundige Hulp organiseert naast opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers) ook opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen en kinderopvangdiensten.

 


De School Geneeskundige Hulp is erkend dienstverlener van opleidingen voor de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer is DV.O203801.
KMO’s dienen de subsidie uiterlijk veertien dagen na de startdatum van de opleiding aan te vragen.
Hier vindt u de voorwaarden van de KMO-portefeuille.

 

1.  Opleiding voor professionele hulpverleners (Ambulancier-hulpverlener)

Voor de opleiding Ambulancier-hulpverlener zijn we partner van FOD Volksgezondheid. Je kan voor deze opleiding enkel inschrijven via een erkende 100-dienst binnen de provincie Limburg. Na toestemming van de provinciale gezondheidsinspecteur kan je aan de opleiding deelnemen.

2.  Opleidingen voor bedrijven, scholen en instellingen

We bieden diverse opleidingen aan zoals Bedrijfseerstehulpverlener (basisopleiding en opfrissessies), EHBO-initiatie, rugsparende technieken, geriatrische urgenties.

Voor de opleiding Bedrijfseerstehulpverlener is de School Geneeskundige Hulp opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010).

3. EHBO-opleidingen naar de kinderopvangdiensten

Het PLOT is erkend door Kind & Gezin voor de opleidingen Levensreddend handelen (basisopleidingen en opfrissessies). Daarnaast bieden we nog 2 andere modules aan: Ziektebeelden en Ongevalsituaties bij kinderen.

4. Opleidingen op maat

Alle bovenstaande opleidingen kunnen desgewenst op maat aangeboden worden en kunnen plaatsvinden in de organisatie. Data worden steeds in onderling overleg afgesproken.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.