Solliciteer uiterlijk voor 13 december 2021

Voor zijn School Geneeskundige Hulp gaat PLOT over tot :

de aanwerving van een coördinator (met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar, max. verlengbaar met 2 jaar).

Functie

Je hebt de leiding in de School Geneeskundige Hulp van het PLOT.
Je volgt relevante ontwikkelingen in het werkveld en de regelgeving en zorgt voor een doelgerichte en beleidsmatige vertaling ervan. Je coördineert de werkzaamheden van de school, verzekert de continuïteit en bewaakt de kwaliteit en de klantgerichtheid van de dienstverlening. Je stimuleert de medewerkers en docenten om relevante ontwikkelingen in het werkveld, in de regelgeving en in de opleidingsmethodes op te volgen en voorstellen te doen voor een beleidsmatige vertaling naar de school. Je beheert in overleg met de coördinator van de School Dringende Hulpverlening de logistieke, financiële en personele middelen van de School Geneeskundige Hulp.

Je neemt beleidsvoorbereidende initiatieven, ondersteunt de beleidsuitvoering en evalueert deze. Je participeert ook actief aan interne initiatieven ten behoeve van het algemeen beleid van het PLOT.

Je coördineert de kwaliteitszorg in de School Geneeskundige Hulp. Je past daarbij gangbare systemen en principes toe en zoekt steeds naar verbetering. In samenwerking met de pedagoge van de school evalueer je kritisch de door de school aangeboden geneeskundige hulp.

Voorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of gelijkgesteld diploma en hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.

 • Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, fysieke beperking of nationaliteit.

Profiel

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Troeven voor deze functie zijn enige ervaring in verpleegkunde, zorg, gezondheid of (dringende) hulpverlening, ervaring in een coördinerende functie en notie van de evoluties op het vlak van opleidingsmethodes.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3 196,44 euro en maximum 4 809,46 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een cv-screening met kort interview
 • een geïntegreerde proef – thuisopdracht
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Hoe solliciteren?

Solliciteer uiterlijk 13 december 2021 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van jouw diploma.

Meer info

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Joke Steyvers, coördinator School Dringende Hulpverlening, joke.steyvers@plotlimburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden kan je contact opnemen via jobs@ccselect.be .

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je nalezen op http://www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.htm.

Feedback

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 april 2022.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen via jobs@ccselect.be.

Vermeld duidelijk de titel van de selectieprocedure waaraan je deelnam.