Momenteel zijn er geen aanwervingen binnen de School Geneeskundige Hulp

Spontane sollicitaties mogen gericht worden aan Joris Lemmens, de opleidingsexpert van de School Geneeskundige Hulp via joris.lemmens@plotlimburg.be  of  089 778 255.