Opleidingen voor professionele hulpverleners (Ambulancier-hulpverlener).

Opleidingen voor bedrijven, scholen en instellingen.

Opleidingen voor de sector kinderopvang.

Deze kosten factureren we jaarlijks aan de zone/dienst:

  • Basisopleiding: € 80 per deelnemer

  • Permanente vorming: € 25 per deelnemer/jaar (*)


(*) Ambulanciers niet verbonden aan een erkende dienst betalen een bijdrage van €250 per jaar. Deze factuur sturen we jaarlijks naar de deelnemers.

De situatie op 31 december van het lopend jaar telt als berekening van de factuur naar de korpsen/diensten en de privé ambulanciers.