Opleidingen voor bedrijven – scholen – instellingen

Basisopleiding bedrijfshulpverlener (BHV basis)

Wanneer is de BHV basis iets voor jou (of jouw bedrijf, school of instelling)?

· Je wil dat je collega’s in veilige handen zijn wanneer er zich binnen je bedrijf, school of instelling een kleine of grote noodsituatie voordoet.

· Je wil weten wat je moet doen wanneer één van je collega’s niet meer ademt?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer een collega een ongeval krijgt in je bedrijf, school of instelling?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer je collega een hartinfarct krijgt?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer je collega een beroerte krijgt?

Algemene informatie

De opleiding BHV bestaat uit 18 lesuren. Tijdens deze opleiding leer je de basis van EHBO. Je leert hoe je verschillende aandoeningen kan herkennen en wat je kan doen om de persoon in nood te helpen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

Levensbedreigende aandoeningen Ziektes Ongevallen
Reanimatie met AED Ademhalingsmoeilijkheden Shock
Allergische reacties Pijn op de borst Bloedingen
Verslikking Flauwte Wondzorg
  Beroerte Letsels aan botten, spieren en gewrichten
  Suikerziekte Elektrocutie
  Epilepsie
  Onderkoeling
  Oververhitting

Je kan de opleiding volgen op PLOT of ter plaatse op jouw bedrijf, school of instelling.

Attest

Na de opleiding en een positieve evaluatie ontvang je een attest.

Het opleidingscentrum voor DGH is opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010)

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en leerkansen te verhogen, is er een maximum van 15 cursisten per opleiding.

Tarieven

Wanneer je de 3-daagse BHV opleiding op PLOT volgt, betaal je een prijs per cursist. Een opleiding bij jou ter plaatse is steeds een vaste prijs per sessie.

Meer info: sgh@plotlimburg.be

Data Bedrijfseerstehulpverlener 2024 op PLOT:

Reeks 1

· 23 april 2024 van 9 tot 16 uur

· 25 april 2024 van 9 tot 16 uur

· 26 april 2024 van 9  tot 16 uur + examen

Reeks 2

· 14 oktober 2024 van 9 tot 16 uur

· 15 oktober 2024 van 9 tot 16 uur

· 17 oktober 2024 van 9 tot 16 uur + examen

Reeks 3

In samenspraak met jou worden de data vastgelegd. Je hebt keuze uit:

· 3 volledige dagen van 9 tot 16 uur

· 6 halve dagen van 9 tot 12 uur of van  13 tot 16 uur  of van 18.30 tot 21.30 uur

Opfrissessie bedrijfshulpverlener

Wanneer is een BHV opfrissessie iets voor jou (of jouw bedrijf, school of instelling)?

· Je hebt reeds een basiskennis EHBO.

· Je wenst meer informatie over een bepaald thema (reanimatie, ziektebeelden of ongevalssituaties).

· Je wil dat je collega’s in veilige handen zijn wanneer er zich binnen je bedrijf, school of instelling een kleine of grote noodsituatie voordoet.

· Je wil weten wat je moet doen wanneer één van je collega’s niet meer ademt?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer een collega een ongeval krijgt in je bedrijf, school of instelling?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer je collega een hartinfarct krijgt?

· Je wil weten wat je moet doen wanneer je collega een beroerte krijgt?

Algemene informatie

Om het attest dat je behaald hebt in de BHV 3-daagse up-to-date te houden, moet je jaarlijks minimum 4 uur bijscholing volgen. Daarom bieden wij ook verschillende opfrissessies van 4 uur aan. Het wordt aangeraden om elk jaar een andere module te volgen.

Uiteraard kan je ervoor kiezen om meer dan de wettelijk verplichte 4 uur bijscholing te volgen.

Je kan kiezen uit volgende modules:

· Module CPR + AED
Tijdens deze opfrissessie zal de inhoud over de levensbedreigende aandoeningen opgefrist worden. Meer bepaald zal de reanimatie met AED, verslikking en allergische reacties terug aan bod komen. Je leert onder andere hoe je de aandoeningen herkent en hoe je een slachtoffer met de betreffende aandoening behandelt.

· Module ziektebeelden:
Tijdens deze opfrissessie zal de inhoud over de ziektebeelden opgefrist worden. Meer bepaald zal ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, beroerte, suikerziekte, epilepsie, onderkoeling en oververhitting terug aan bod komen. Je leert onder andere hoe je de aandoeningen herkent en hoe je een slachtoffer met de betreffende aandoening behandelt.

· Module ongevallen:
Tijdens deze opfrissessie zal de inhoud over de ongevallen opgefrist worden. Meer bepaald zal shock, bloedingen, wondzorg, elektrocutie en letsels aan botten, spieren en gewrichten terug aan bod komen. Je leert onder andere hoe je de aandoeningen herkent en hoe je een slachtoffer met de betreffende aandoening behandelt.

Voor familiehulp en poetspersoneel bieden wij ook een module EHBO 3 uur aan. Tijdens deze opfrissessie worden de algemene EHBO beginselen opgefrist. Je leert reanimeren met AED en een aantal veelvoorkomende ziektebeelden (beroerte, pijn op de borst, …) en ongevallen (snijwonden, schaafwonden, breuken, …)

Je kan de opfrissessie volgen op PLOT of ter plaatse op jouw bedrijf, school of instelling.

Attest

Na de opleiding ontvang je een attest.

Het opleidingscentrum voor DGH is opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010)

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en leerkansen te verhogen, is er een maximum van 15 cursisten per opleiding.

Indien je geen attest wenst, kunnen meer dan 15 personen deelnemen met een maximum van 20 deelnemers. De opleiding zal in dat geval enkel ter plaatse op jouw bedrijf, school of instelling doorgaan.

Tarieven

Wanneer je de opfrissessies op PLOT volgt, betaal je een prijs per cursist. Een opleiding bij jou ter plaatse is steeds een vaste prijs.

PlOT – Ter plaatse: neem contact op via sgh@plotlimburg.be

Data opfrissessies 2024 op PLOT

Module CPR + AED:

  • 18 april 2024: 13 – 17 u
  • 14 mei 2024: 8:30 – 12:30 u
  • 26 september 2024: 13 – 17 u
  • 21 oktober 2024: 8:30 – 12:30 u
  • 21 oktober 2024: 13 – 17 u
  • 18 november 2024:  8:30 – 12:30 u
  • 26 november 2024: 8:30 – 12:30 u
  • 3 december 2024: 8:30 – 12:30 u

Module Inwendige:

  • 8 oktober 2024 van 13 tot 17 uur

Module Trauma:

  • 28 november 2024 van 8.30 tot 12.30 uur

Voor meer informatie kan je terecht bij sgh@plotlimburg.be.

Het is tevens mogelijk EHBO opleidingen op maat van een bedrijf of instelling te organiseren.
Het opleidingscentrum voor DGH is opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010).

Voor meer informatie kan u terecht bij onze medewerkers via sgh@plotlimburg.be. of 089 77 82 53

-> Desktop

-> Android app

-> Apple app

Note: Kies de omgeving ZONEFORCE