Basisopleiding Reanimatie van kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen

Algemene informatie

 • Module 1: Levensreddend handelen bij kinderen:
  In deze module leer je de basisbenadering van een slachtoffer en de alarmering van de hulpdiensten. Daarnaast komen de technieken van reanimatie bij baby’s en kinderen aan bod. De richtlijnen volgens het ERC 2021 en de vooropgestelde procedure vanuit K&G worden als basis gebruikt. Voor de praktijk komen, buiten het inoefenen van de technieken van uitwendige hartmassage en beademing, ook de technieken van het handelen bij een verstikking en de uitvoering van de stabiele zijlig aan bod.
 • Module 2: Ziektebeelden bij kinderen:
  In deze module leer je een ziek kind herkennen en hoe je hiermee moet omgaan. Er zal dieper ingegaan worden op koorts, diarree, vaccinaties, koortsstuipen, astma, vergiftiging en een aantal kinderziektes (kinkhoest, valse kroep, RSV en krentenbaard. Naast deze ziektebeelden komt ook de reanimatie kort aan bod.
 • Module 3: Ongevallen bij kinderen:
  In deze module leer je een kind dat het slachtoffer werd van een (onge)val beoordelen en hoe je hier hiermee moet omgaan. Er zal dieper ingegaan worden op een snijwonden, schaafwonden, splinters, brandwonden, een bloedneus, een vreemd voorwerp in neus of oor of oog, kneuzingen, breuken, een hersenschudding. Voor de praktijk worden de technieken van wondzorg en verbandleer ingeoefend. Naast deze ongevalssituaties komt ook de reanimatie kort aan bod.
 • Basisopleiding BHV:
  De opleiding BHV bestaat uit 18 lesuren. Tijdens deze opleiding leer je de basis van EHBO. Je leert verschillende aandoeningen herkennen en wat je kan doen om de persoon in nood te helpen. Volgende onderwerpen komen aan bod:
Levensbedreigende aandoeningen Ziektes Ongevallen
Reanimatie met AED Ademhalingsmoeilijkheden Shock
Allergische reacties Pijn op de borst Bloedingen
Verslikking Flauwte Wondzorg
  Beroerte Letsels aan botten, spieren en gewrichten
  Suikerziekte Elektrocutie
  Epilepsie
  Onderkoeling
  Oververhitting

Je kan de opleiding volgen op PLOT of ter plaatse op jouw bedrijf, school of instelling.

Attest

Na de opleiding ontvang je een attest.

Het opleidingscentrum voor DGH is opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 – BS 28/12/2010)

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en leerkansen te verhogen, is er een maximum van 15 cursisten per opleiding.

Indien je geen attest wenst, kunnen meer dan 15 personen deelnemen met een maximum van 20 deelnemers. De opleiding zal in dat geval enkel ter plaatse op jouw bedrijf, school of instelling doorgaan. Het examenmoment voor de basisopleiding bedrijfshulpverlener komt dan te vervallen.

Tarieven

Wanneer je een opleiding op PLOT volgt, betaal je een prijs per cursist. Een opleiding bij jou ter plaatse is steeds een vaste prijs.

Plot Ter plaatse: neem contact op via sgh@plotlimburg.be

Module 1 OF Module 2 OF Module

Data 2024 op PLOT

· Module 1: Levensreddend handelen bij kinderen:

o Sessie 1: 26 maart 2024:  18.30 – 21.30 uur

o Sessie 2: 18 november 2024: 18.30 – 21.30 uur

o Sessie 3: in samenspraak met jou.

· Module 2: Ziektebeelden bij kinderen:

o In samenspraak met jou.

· Module 3: Ongevallen bij kinderen:

o In samenspraak met jou.

· Bedrijfseerstehulpverlener (BHV) 18 uur:

o Reeks 1
-23 april 2024 van 9 tot 16 uur

-25 april 2024 van 9 tot 16 uur

-26 april 2024 van 9 tot 16 uur + examen

o Reeks 2

-14 oktober 2024 van 9 tot 16 uur

-15 oktober 2024 van 9 tot 16 uur

-17 oktober 2024 van 9 tot 16 uur + examen

o Reeks 3

In samenspraak met jou worden de data vastgelegd. Je hebt keuze uit

· 3 volledige dagen van 9 tot 16 uur

· 6 halve dagen van 9 tot 12 uur  of van 13 tot 16 uur