Permanente recyclage

Algemene info

Als ambulancier dient u jaarlijks 24 u. permanente recyclage te volgen: verplichte modules, vrije uren , SAED (max. 6 u.).

Verplichte modules: jaarlijks ontvangt iedere ambulancier het programmarooster van het PLOT via de dienst met daarop de verplichte modules.

Vrije uren: buiten de verplichte modules mag iedere ambulancier jaarlijks 6 vrije uren volgen. Let wel op dat de vrije uren steeds aangevraagd en goedgekeurd moeten worden op de opleidingscommissie.

Opgelet het dubbel volgen van de modules permanente recyclage wordt niet meer toegestaan. Deze zullen van uw lijst geschrapt worden! Gelieve hiermee rekening te houden.

Alle specifiek informatie omtrent de PR is terug te vinden op ELO. Je logt in met volgende gegevens: 

Gebruikersnaam: rijksregisternummer 

Wachtwoord: Indien je een 1e keer inlogt of een nieuw wachtwoord hebt aangevraagd is dit “ChangeMe1!” Je dient dit verplicht te veranderen. 

Een overzicht van het aanbod aan modules en de bijhorende leerdoelen vindt u in deze Opleidingsfiche-Permanente-vorming-en-proef-badgeverlenging-2023

Aanvraagformulier vrije uren

Meer info over de contactpersonen voor inschrijving per zone of dienst vindt u onder ‘Contactpersonen inschrijvingen‘ op deze website.