PROFESSIONELE HULPVERLENERS

Basisopleiding Hulpverlener-ambulancier (BOA)

Wanneer is de BOA iets voor jou?

· Je hebt interesse in het menselijk lichaam.

· Je hebt interesse in verschillende ziektes en aandoeningen.

· Je bent gefascineerd door de wondere wereld van de prehospitale zorg en meer bepaald de ziekenwagen.

· Je wilt personen in nood helpen.

· Je bent in staat om een brede blik te behouden op de situatie.

· Je wilt jezelf continu verbeteren en bijscholen om up-to-date te blijven.

Wie mag deelnemen aan de BOA?

· Je bent minstens 18 jaar.

· Je hebt de Belgische nationaliteit. Indien je niet de Belgische nationaliteit hebt, kan er toestemming aan de federaal gezondheidsinspecteur gevraagd worden door middel van een gemotiveerde aanvraag.

· Je bent verbonden aan een erkende 112-dienst.

· Je bent niet verbonden aan een erkende 112-dienst. In dit geval zal je op de wachtlijst geplaatst worden. Van zodra er plaats is om deel te nemen, zal je gecontacteerd worden. Dit kan echter een aanzienlijke tijd duren. Wanneer je op de wachtlijst staat, is het van belang dat je ons laat weten wanneer je contactgegevens wijzigen.

· Je woont in Limburg. Indien je niet in Limburg woont, dien je toestemming van de federaal gezondheidsinspecteur van Limburg en de federaal gezondheidsinspecteur van de provincie waar je woont te hebben.

Per opleiding is er een beperking van 36 cursisten.

Wat mag je verwachten van de BOA?

De opleiding tot hulpverlener-ambulancier bestaat uit:

· 132 uur theorie en praktijk

In de 132 uur opleiding ontwikkel je een basiskennis m.b.t. het menselijk lichaam en verschillende ziektes en verwondingen. Daarnaast leer je hoe je een persoon in nood benadert om zeker niets over het hoofd te zien. Naast de theoretische basiskennis wordt er ook ingezet op praktijklessen. Uiteindelijk zal je als ambulancier immers je handen uit de mouwen moeten steken en de geleerde theorie kunnen toepassen in de praktijk. Op PLOT hebben we erg ingezet op een blended leertraject. Dit houdt in dat een deel van de theoretische lessen in online modules gegoten zijn. Deze online modules zijn op eigen tempo thuis te volgen. Wel dienen deze lessen tegen een bepaalde deadline gevolgd te zijn.

· Examen

Na de 132 uur opleiding volgt een examen. Om deel te mogen nemen aan het examen is een aanwezigheid van 80% in de lessen vereist. Het examen bestaat uit een theoretisch examen en een praktijkproef (reanimatie volwassene, reanimatie baby en de benadering van een slachtoffer). Indien je niet slaagt voor het examen, krijg een herkansing. Wanneer ook deze herkansing leidt tot een ongunstige beoordeling, moet je de opleiding opnieuw volgen. Je kan de opleiding maximaal 2 keer volgen. Een 3de keer deelnemen is enkel toegestaan na goedkeuring door de federaal gezondheidsinspecteur.

· 40 uur stage.

Enkel wanneer je slaagt voor het examen, kan je starten aan de stage van 40 uur. Deze stage is 5 opeenvolgende dagen en vindt plaats op een erkende spoedgevallendienst.

Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding, verwijzen we je graag naar de website van FOD Volksgezondheid.

Lessenrooster

PLOT organiseert de BOA enkel in avondonderwijs. De lessen gaan door op dinsdag en donderdag van 18u30 tot 21u30. Zeer uitzonderlijk gaat er een les door op zaterdag van 9u00 tot 12u00 en/of van 13u00 tot 16u00.

Kostprijs

Om deel te nemen aan de BOA wordt qua kostprijs onderscheid gemaakt of je ingeschreven bent via een erkende 112-dienst OF je NIET ingeschreven bent via een erkende 112-dienst. 

Neem contact op via sgh@plotlimburg.be

Brevet en onderscheidingsteken voor de hulpverlener-ambulancier (Badge 112)

PLOT reikt enkel het brevet hulpverlener-ambulancier uit. Dit brevet is slechts 5 jaar geldig. Na 5 jaar kan je een nieuw examen af leggen mits je 120 uur bijscholing gevolgd hebt.

Om als ambulancier op een ziekenwagen ingezet te worden, dien je het onderscheidingsteken voor de hulpverlener-ambulancier oftewel de badge 112 aan te vragen bij de FOD Volksgezondheid. Enkel indien je verbonden bent aan een erkende 112-dienst, kan je de badge 112 aanvragen. De badge 112 heeft dezelfde geldigheidsduur als het brevet hulpverlener-ambulancier.

Vlaams opleidingsverlof

De BOA komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof.

Bij aanvang van de lessen ontvang je de nodige informatie en documenten hieromtrent. Het aantal uren en de data wanneer je deze wenst op te nemen, dien je met je hoofdwerkgever te bespreken.

Inschrijven

Wanneer je je wenst in te schrijven dien je een aantal zaken in orde te maken.

Ik schrijf me in via een dienst.

· De dienst zal je de nodige documenten bezorgen om in te vullen. Nadat de documenten zijn ingevuld bezorgt de dienst deze aan ons.

· Indien je VOV wenst, vul je het aanvraagformulier in en verwittig je de dienst waar je als vrijwilliger tewerkgesteld bent.

Ik schrijf me in als privépersoon.

· Je vult het inschrijvingsformulier in. In de hoek noteer je je rijksregisternummer.

· Je vult de borgstelling voor het subsidiebedrag in.

· Indien je VOV wenst, vul je het aanvraagformulier in.

· Nadat je alle formulieren hebt ingevuld, ontvang je een betalingsuitnodiging die je dient uit te voeren voor de start van de opleiding. Niet betaald = niet deelnemen.

2 weken voor de start ontvang je een email met de nodige info voor de eerste les. Om je al eens kennis te laten maken met het systeem van online lessen is deze informatie in een e-learning gegoten. Doorloop deze les zeker zodat we ook weten als er problemen zijn met inloggen of dergelijke. Een goede start is immers cruciaal

 

Inschrijvingsformulier basisopleiding ambulancier-hulpverlener

Als je ingeschreven bent en kunt starten aan de basisopleiding hulpverlener-ambulancier is er een mogelijkheid tot het aanvragen van educatief verlof 

 

Doe de test!

Overweeg je de stap te zetten naar het beroep van Hulpverlener-ambulancier? Mooi! Maar is het eigenlijk wel iets voor jou? Misschien twijfel je nog… dat is niet erg! Toch is het van groot belang je voldoende te informeren over de opleiding, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het beroep draagt immers de grootste waardering weg, maar vergt ook heel wat kennis over procedures, handelingsbekwaamheid en teamwork met andere hulpverleners.

Hang jezelf aan de AmbuLove monitor…

Doe de test en kom te weten hoe goed jij de opleiding/het beroep al kent, en hoe je hart klopt voor de opleiding!

Klik hier of scan de QR-code