Basisopleiding Hulpverlener-ambulancier

Een korte kennismaking

De basisopleiding Hulpverlener-ambulancier is een praktische beroepsopleiding met als doelstellingen:

 • de noodzakelijk kennis bijbrengen voor het verstrekken van de eerste hulp in het kader van de dringende hulpverlening
 • de noodzakelijk kennis bijbrengen betreffende het gebruik van alle beschikbare toestellen uit een ambulance van de dringende hulpverlening (dienst 100) en het onderhoud van alle materiaal
 • het aanleren van administratieve taken
 • het technisch beheren van de opdrachten die, in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening, worden toevertrouwd.

De cursus is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Opleiding van 120 uren theorie en praktijk, en 40 uren stage op een spoedgevallendienst.
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden (uitgezonderd minimum leeftijd 18 jaar).
Er mogen slechts 36 cursisten per cursus deelnemen. We gegeven prioriteit aan de cursisten die werkzaam zijn op een brandweerdienst, spoedgevallendienst of erkende ambulancedienst. Om deel te kunnen nemen aan de examens (schriftelijk, mondeling en praktijk examen) dient de cursist 80% aanwezig geweest te zijn tijdens de lessen.

Inschrijvingsformulier basisopleiding ambulancier-hulpverlener

Indien u ingeschreven bent en kunt starten aan de basisopleiding hulpverlener-ambulancier is er een mogelijkheid tot het aanvragen van educatief verlof 

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de basisopleiding Hulpverlener-ambulancier werd bepaald door het KB 13 februari 1998.

 • Het menselijk lichaam
 • De eerste minuten
 • Levensbedreigende aandoeningen
 • De gewonde patiënt
 • De zieke patiënt
 • Zwangerschap en spoedbevalling
 • Hulpverlening aan kinderen
 • Urgenties door omgevingsfactoren
 • Psychiatrische urgenties
 • Verplaatsen van de patiënt
 • Rampengeneeskunde
 • Organisatie
 • Technieken.

De basisopleiding wordt gevolgd door een stage van minstens 40 uren en afgesloten met een schriftelijk theoretisch examen en een praktisch mondeling examen. Deze proeven moeten afgelegd worden na de 120 uren opleiding. Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met Joris Lemmens op het nummer 089 778 255 of via joris.lemmens@plotlimburg.be.

Doe de test!

Overweeg je de stap te zetten naar het beroep van Hulpverlener-ambulancier? Mooi! Maar is het eigenlijk wel iets voor jou? Misschien twijfel je nog… dat is niet erg! Toch is het van groot belang je voldoende te informeren over de opleiding, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het beroep draagt immers de grootste waardering weg, maar vergt ook heel wat kennis over procedures, handelingsbekwaamheid en teamwork met andere hulpverleners.

Hang jezelf aan de AmbuLove monitor…

Doe de test en kom te weten hoe goed jij de opleiding/het beroep al kent, en hoe je hart klopt voor de opleiding!

Klik hier of scan de QR-code

Examens

De kandidaat Hulpverlener-ambulancier kan pas deelnemen aan het examen indien hij minstens 80% van de lessen gevolgd heeft. Het schriftelijke theoretische examen staat op 1/3 van de punten. Het praktische mondelinge examen staat op 2/3 van de punten. Om te slagen in de examens moet de kandidaat minstens 50% halen in elk examen en 60% in het totaal. De kandidaat moet een herexamen afleggen van de delen waarop geen 50% behaald werden of van het volledige examen indien geen 60% in het totaal behaald werd. Indien men geslaagd is in de proeven, mag men de stage aanvatten.