Aanvraag badge 100

Het opleidingscentrum zorgt voor het uitreiken van het brevet hulpverlener-ambulancier. Het aanvragen van een badge 100 kan enkel voor die personen die deel uitmaken van een erkende ambulancedienst 100.

Het afleveren van deze badges gebeurt niet door het PLOT.

De kandidaten HVA die hun brevet “ambulancier” hebben ontvangen, kunnen hun badge 100 aanvragen bij:

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid FOD-DGH FAC
Verwilghen: Blok A – 2de verdieping Voortstraat 43
3500 Hasselt
tel. 02 524 78 01 (Robin Hendriks)