Het PLOT maakt gebruik van een Algemeen reglement dat jaarlijks ge-update wordt en ter validatie wordt voorgelegd aan de Provincieraad. In dit Algemene Reglement wordt de werkwijze van het PLOT beschreven alsook het gebruik van een Onderwijs,- Examen- en Rechtspositieregeling (OER) en uitvoeringsreglementen (UR).

Het OER vormt een bijlage van het Algemeen Reglement en is een reglement dat in het PLOT breed gebruikt wordt. Indien bepaalde opleidingen nood hebben aan specificaties van bepaalde artikels, kan dit in een uitvoeringsreglement.

Ons uitvoeringsreglement Hulpverlener-ambulancier en permanente vorming kan je dan ook hier terugvinden.