Proef verlenging badge

Om de 5 jaar dient iedere ambulancier zijn badge te verlengen.

Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze proef is dat u jaarlijks 24u. permanente vorming gevolgd heeft. Wij organiseren deze proef verlenging badge 4 maal per jaar. Op het programmarooster van de permanente recyclage vindt u de data terug wanneer deze proeven worden afgenomen.

U dient uiterlijk één maand voor deze proef in te schrijven. Bij deze proef dient u volgende testen af te leggen: een simulatieoefening, CPR baby  en CPR volwassene (Richtlijnen ERC 2015)

Aanpak van de praktische proef vanaf 2016

Evaluatieformulier REA baby vanaf 2016 en Evaluatieformulier REA volwassene vanaf 2016

De richtlijnen van FOD Volksgezondheid bij nuttige links zijn momenteel niet beschikbaar. Deze worden aangepast aan de Covidmaatregelen. Zodra deze beschikbaar zijn, wordt de link aangepast. 

Data

Inschrijvingen enkel via Inschrijvingsformulier

De kostprijs per deelnemer 25,00 euro, u ontvangt hiervan een factuur.

De uitnodigingsbrief voor de proef badge wordt verzonden 2 weken voor de proef zal doorgaan. Inschrijven kan enkel via inschrijvingsformulier dat u ons per mail bezorgt. U ontvangt van ons dan een bevestigingsmail.

Gelieve tijdig in te schrijven voor de proef badge, wij hebben beperkte plaatsen, 15 deelnemers per proefdatum.

Data proef verlenging badge 2020

In het kader van de corona-maatregelen zijn er enkele data geannuleerd, van zodra het terug mogelijk is gaan er extra data voorzien worden. De diensten worden hiervan op de hoogte gebracht.

Maandag 9 november 2020 (verplaatst van 12/10/2020) inschrijven voor 30 oktober 2020
Maandag 7 december 2020 inschrijven voor 20 november 2020