Proef verlenging badge

Om de 5 jaar dient iedere ambulancier zijn badge te verlengen.

Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze proef is dat u jaarlijks 24u. permanente vorming gevolgd heeft. Wij organiseren deze proef verlenging badge 4 maal per jaar. Op het programmarooster van de permanente recyclage vindt u de data terug wanneer deze proeven worden afgenomen.

U dient uiterlijk één maand voor deze proef in te schrijven. Bij deze proef dient u volgende testen af te leggen: een simulatieoefening, CPR baby  en CPR volwassene

Alle info over de deelnamecriteria en de evaluatierichtlijnen kan je terugvinden in de Opleidingsfiche-Permanente-vorming-en-proef-badgeverlenging-2021

Data

Inschrijvingen enkel via onderstaand inschrijvingsformulier:

De kostprijs per deelnemer 25,00 euro, u ontvangt hiervan een factuur.

De uitnodigingsbrief voor de proef badge wordt verzonden 2 weken voor de proef zal doorgaan. Inschrijven kan enkel via inschrijvingsformulier dat u ons per mail bezorgt. U ontvangt van ons dan een bevestigingsmail.

Gelieve tijdig in te schrijven voor de proef badge, wij hebben beperkte plaatsen, 15 deelnemers per proefdatum.

Data proef verlenging badge 2021

Maandag 11 oktober 2021 inschrijven voor 1 oktober 2021 (Volzet)
Maandag 6 december 2021 inschrijven voor 22 november 2021