In 2020 start de basisopleiding Hulpverlener-ambulancier in januari. U vindt het programmarooster hieronder.
Deze is niet definitief en kan indien nodig nog aangepast worden.

BO ambulanciers 2020 – versie 17/12/2019

De lessen van de basisopleiding ambulancier 2020 zijn momenteel stopgezet omwille van het coronavirus.

Er zal meegedeeld worden wanneer de lessen terug van start gaan.