In september 2022 start de basisopleiding Hulpverlener-ambulancier. Hieronder vindt u het programmarooster.

Programmarooster BOA september 2022
versie 19/05/2022

Voor 2023 is er een basisopleiding Hulpverlener-ambulancier gepland met start in januari, hieronder vindt u het programmarooster.

Programmarooster BOA januari 2023

versie 15/09/2022