Wat doet de school geneeskundige hulp?

De school voor geneeskundige hulp organiseert naast opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers) ook opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen en kinderopvangdiensten.

1.  Opleiding voor professionele hulpverleners (Ambulancier-hulpverlener)

Voor de opleiding ambulancier-hulpverlener zijn we partner van FOD Volksgezondheid. Inschrijven voor deze opleiding is enkel mogelijk via een erkende 100-dienst binnen de Provincie Limburg. Na toestemming van de gezondheidsinspecteur van de provincie mag er aan de opleiding deelgenomen worden.

2.  Private opleidingen

Opleidingen voor bedrijven, scholen en instellingen

Er worden diverse opleidingen aangeboden zoals bedrijfseerstehulpverlener (basisopleiding en opfrissessies), EHBO initiatie, rugsparende technieken, geriatrische urgenties, …

Voor de opleiding bedrijfseerstehulpverlener is de school voor geneeskundige hulp opgenomen in de lijst van instellingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor vorming en bijscholing aan hulpverleners (KB 15/12/2010 -  BS 28/12/2010).

De school voor geneeskundige hulp is tevens een erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille (DV.0203801).

EHBO opleidingen naar de Kinderopvangdiensten

PLOT is erkend door Kind & Gezin voor de opleidingen levensreddend handelen (basisopleidingen en opfrissessies). Daarnaast worden er nog 2 andere modules aangeboden: ziektebeelden en ongevalsituaties bij kinderen.

Alle bovenstaande opleidingen kunnen desgewenst op maat aangeboden worden  en kunnen plaatsvinden in de organisatie. Data worden steeds  in onderling overleg afgesproken.